Ethisch Beleggen? Nu ook via uw verzekeringsmakelaar !

Op deze pagina vind je aan de rechterzijde een doorverwijsknop naar onze specifieke werking rond Ethisch Beleggen.

Ethisch Beleggen? Moet niet noodzakelijk in een bank gebeuren.

Als verzekeringsmakelaar hebben we –wellicht als eerste én enige makelaar in Vlaanderen– ons verdiept in de mogelijkheden, die je hebt om op een ethische (en/of ecologische manier) je geld te beleggen. Hiervoor selecteerden we een gevarieerd aanbod van inmiddels meer dan  50 verschillende beleggingsverzekeringen.

Dit kan reeds vanaf € 104 / maand of voor éénmalige bedragen vanaf € 2600. Telkens taksen inbegrepen.

Omdat we denken dat veel mensen op zoek zijn naar alternatieven voor hun spaargeld, afstand willen nemen van een banksysteem dat meer in directiebonussen dan in welzijn voor iedereen investeert, of simpelweg willen diversifiëren nu gebleken is dat zelfs veilig gewaande spaarproducten soms wankelder zijn dan gedacht.

Omdat we geloven in het spreekwoord “woorden wekken, maar voorbeelden trekken“, publiceren we ook onze eigen ethische beleggingsportefeuille. Zo zie je dat ethisch beleggen mogelijk is en wat dit al dan niet oplevert. Bovenop de maatschappelijke meerwaarde.

We passen de portefeuille maandelijks aan.

Ze werd opgestart per 01/01/2012. En vanaf eind maart 2012 kan je de evolutie ervan hieronder volgen. De portefeuille behaalde in 2012 een jaarrendement van 5,47 %  (de kosten reeds verrekend).  Op het einde van 2013 bleek een rendement van 14,74 % behaald. Vanaf 01/01/2014 hebben we het karakter van onze portefeuille iets veranderd. Door de hoge waardestijging van het aandelengedeelte gedurende de voorbije 2 jaar was die wat uit balans geraakt. We blijven echter overwogen in aandelen.  Uiteindelijk werd 2014 afgesloten met een jaarrendement van 7,43 %. Bij het begin van 2015 hebben we de portefeuillesamenstelling niet gewijzigd.  Per 31/12/2015 klokten we af op een jaarrendement van 7,94 %. In 2016 hebben we de portefeuille wel gewijzigd. 1 fonds vloog er per 01/01/2016 uit omdat het niet langer een ethische insteek behield. Het vrijgekomen geld werd geïnvesteerd in 3 reeds aanwezige fondsen en 1 nieuw. Verder werd in april een bijkomende storting gedaan naar een nieuw fonds. In oktober tenslotte stopte 1 van onze aanbieders met de verdeling van 2 fondsen uit onze portefeuille. De vrijgekomen bedragen werden in 2 andere reeds aanwezige fondsen gestort. In het nieuwe fonds dat we sinds april in portefeuille hebben, werden eenmalige instapkosten (1,9 %) en verzekeringstaks (2 %) betaald. Ook voor de 4 fondsen waar we maandelijks in bijstorten dienen deze kosten in rekenschap gebracht. Uiteindelijk behaalden we per 31/12/2016 ditmaal een matig jaarrendement van 1,97 % .

We hebben per 02/01/2017 onze cijfers opnieuw op 0 gezet. Per 03/2017 hebben we er een nieuw fonds aan toegevoegd. Per 6/10/2017 hebben we een gedeelte van de portefeuille verkocht. Niet direct omdat we een crash vrezen (al weet je natuurlijk nooit), maar omdat we wat geld nodig hadden voor een andere investering. Per 14/11/2017 sloot een verzekeraar een niet-duurzaam fonds waar in  belegd was en droeg de reserve ervan over naar een wel duurzaam fonds.

Voor wie interesse heeft om zelf op een maatschappelijk verantwoorde manier te gaan beleggen, hebben we diverse modelportefeuilles opgesteld. In tegenstelling tot de concrete portefeuille, die je hieronder kan aantreffen, zijn dit theoretische modellen. Ieder type van belegger (voorzichtig – gebalanceerd of dynamisch) kan daar zijn gading in vinden.  Van hij/zij die regelmatig wil beleggen met kleine bedragen tot hij/zij die een éénmalig bedrag wenst te investeren. Hoe groter het bedrag dat je ter beschikking hebt, hoe meer spreiding we voor jou kunnen organiseren.

We nodigen je uit om mee te stappen in ons alternatief. Bel gerust voor een afspraak:  056/666349.

Hoewel de evolutie van de rendementen schommelt, geloven we dat de kans zeer groot is dat je door ethisch te beleggen meer waarde zal opbouwen met je geld dat nu op een spaarrekening geparkeerd staat. Dat leert ons in alle geval de backtest van onze modelportefeuilles. Daar zijn immers de verliezen van 2008 én van 2011 reeds weggewerkt.