Overdracht interne pensioenbelofte IPT

Bouwt u een aanvullend pensioenkapitaal op via een interne pensioenbelofte die gefinancierd wordt door een interne pensioenprovisie? Dan hebben wij belangrijk nieuws voor u!

Want wist u al dat het sinds 1 juli 2012 niet langer mogelijk is om nieuwe interne pensioenbeloftes af te sluiten? Sinds het einde van het boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 kunt u geen bijkomende provisies meer aanleggen. De waarde van uw reeds aangelegde interne provisies wordt dus bevroren.

We hebben daarvoor de oplossing en raden u onze Individuele Pensioentoezegging (IPT) aan. Op die manier kunt u de nog toekomstig aan te leggen provisies ter financiering van de interne pensioenbelofte vervangen door een IPT. Bovendien kunt u op een zeer voordelige manier ook uw reeds aangelegde interne provisie (op einde boekjaar met afsluitdatum vóór 01/01/2012) overdragen naar een IPT.

Geniet van de volgende voordelen 

Voor uzelf:

  • u bent altijd zeker dat u het opgebouwde kapitaal zult ontvangen;
  • u kunt zelf kiezen voor de aanvullende waarborgen in geval van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid;
  • u kunt uw IPT gebruiken om vastgoed te financieren;
  • u geniet een gunstig fiscaal regime.

Voor uw vennootschap:

  • de premies zijn fiscaal aftrekbaar;
  • we volgen zelf de fiscale aftrekbaarheid in functie van uw loonevolutie op en brengt de aangifte aan de Databank aanvullende pensioenen voor u in orde.

Laat uw boekhouder met ons contact opnemen en samen werken wij deze maatregel zo goed mogelijk in uw voordeel uit!