Begroting 2013. Verhoging premietaks van 1.1% naar 2%

Onze regering heeft de nieuwe begrotingsmaatregelen voor 2013 goedgekeurd. Onder andere stijgt de premietaks op particuliere levensverzekeringen (tak 21en tak 23) van 1,1 % naar 2 %. De premietaks op particuliere levensverzekeringen (tak21en tak23) wordt verhoogd van 1,1 % naar 2 %.
Belangrijk hierbij is dat

pensioensparen vrijgesteld blijft van premietaks;
– de verhoging geldt niet voor schuldsaldoverzekeringen (blijft 1,1 %);
– de vrijstelling van roerende voorheffing blijft bestaan voor spaar- en beleggingsverzekeringen met een contractduur van minimaal 8 jaar, of met een overlijdensdekking van 130 %.

Ookal valt deze zoveelste fiscale ingreep te betreuren, toch blijft de premietaks van 2 % interessanter dan de roerende voorheffing op bvb bancaire producten, zeker nu deze laatste verhoogd is naar 25 %. Dit verschil ten voordele van een verzekering wordt groter naarmate de beleggingsduur langer wordt.
Vraag naar onze interessante modaliteiten inzake spaar- en beleggingenproducten.