Controle groene verzekeringskaart bij technische keuring

Om het aantal onverzekerde voertuigen terug te dringen zal, vanaf 1 november 2013, bij de technische keuring gecontroleerd worden of er een geldig verzekeringsbewijs aan boord is.

De controle van de verzekering geldt voor alle types voertuigen met een Belgisch inschrijvingsbewijs. Wie geen geldige verzekeringskaart kan voorleggen, wordt hiervoor niet afgekeurd, maar krijgt een vermelding op het keuringsbewijs: “het voertuig beschikt niet over een geldige groene verzekeringskaart”.

Een lijst met voertuigen die niet in orde waren, wordt op regelmatige basis overgemaakt aan de overheid en aan het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

Bron www.goca.be