Ethisch Beleggen? Nu ook via uw verzekeringsmakelaar !

Duurzaam beleggen? Beleggen zonder je eigen waarden en normen te forceren? Het is de wens van steeds meer mensen.

Kan je ook een dergelijke portefeuille opbouwen via een Tak 23-belegging? Ja, dat bewijst Coverbel al enkele jaren. En heeft daar een werking rond uitgebouwd. Door te klikken op het logo hier onder, beland je op onze website hierover. In de rest van de tekst geef ik u een toelichting bij mijn eigen portefeuille.

Een ethische portefuille opbouwen via Tak 23 via Coverbel

Beleggen is het nieuwe sparen. Duurzaam wordt het nieuwe normaal.

1. Situering van onze werking.

Als verzekeringsmakelaar heb ik –wellicht als eerste én enige makelaar in Vlaanderen– me verdiept in de mogelijkheden om op een ethische (en/of ecologische manier) je geld te beleggen. Hiervoor selecteerde ik een gevarieerd aanbod aan beleggingsverzekeringen (Tak 23).

Ik maakte deze keuze omdat ik denk dat veel mensen

 • op zoek zijn naar alternatieven voor hun spaargeld, dat al jaren zo goed als niets meer opbrengt
 • afstand willen nemen van een banksysteem dat meer in directiebonussen investeert dan in welzijn voor iedereen
 • simpelweg willen diversifiëren. Het is nu immers duidelijk dat zelfs veilig gewaande spaarproducten (denk Optima Bank, denk Kaupthing Bank, denk Griekenland en Malta) meer kunnen wankelen dan men vroeger voor mogelijk hield.

2. Transparantie.

Ik  geloof in het spreekwoord “woorden wekken, maar voorbeelden trekken“. Dit is de reden waarom ik mijn eigen ethische beleggingsportefeuille open en bloot publiceer. Zo zie je dat ethisch beleggen mogelijk is. En dat dit -bovenop de maatschappelijke meerwaarde- ook iets oplevert.

Hoewel de evolutie van de rendementen schommelt, geloof ik dat de kans groot is dat je door ethisch te beleggen op termijn een beter financieel resultaat behaald.  “Ethisch beleggen”  is -op langere termijn- synoniem aan “rendabel beleggen”. Een ethische portefeuille via Tak 23 kan een valabel alternatief zijn voor het teveel aan geld dat momenteel op je spaarrekening staat.

De portefeuillegegevens worden maandelijks bijgewerkt.

3. Overzicht en duiding bij portefeuille-evolutie.

Wat waren de resultaten in de voorbije jaren? En hoe is de portefeuille gewijzigd in de loop van de jaren?

3.1. De 5 eerste jaren:

rendement 2012 : 5,47 %

 •  Ik ben gestart per 01/01/2012 en vanaf eind maart 2012 begon ik met publicatie van mijn portefeuille.
 • Bij enkele fondsen doe ik een maandelijkse storting. De weerkerende kosten hiervan zijn reeds verrekend in het gepubliceerde rendement.
 • Het grootste gedeelte van de portefeuille bestaat uit fondsen aangekocht via eenmalige stortingen. Ook hier zijn de kosten reeds verrekend in het rendement.

rendement 2013 :  14,74 %.

rendement 2014 :  7,43 %.

 • Vanaf 01/01/2014 is het karakter van de portefeuille iets veranderd. Door de hoge waardestijging van het aandelengedeelte in 2012-2013 was die wat uit balans geraakt. Ik bleef echter overwogen in aandelen.

rendement 2015 :  7,94 %.

rendement 2016 :  1,97 %.

 • 1 fonds werd per 01/01/2016 verkocht omdat het niet langer een ethische insteek behield. Het vrijgekomen geld werd geïnvesteerd in 3 reeds aanwezige fondsen en 1 nieuw.
 • In april werd via een bijkomende storting in een nieuw fonds gestapt. Voor het nieuwe fonds werden eenmalige instapkosten (1,9 %) en verzekeringstaks (2 %) betaald.
 • In oktober stopte 1 van onze leveranciers met de verdeling van 2 fondsen uit mijn portefeuille. De vrijgekomen bedragen werden in 2 andere reeds aanwezige fondsen gestort.
3.2. De voorbije jaren:

rendement 2017 :   10,04 %.

 • Per 03/2017 werd een nieuw fonds aan de portefeuille toegevoegd.
 • Op 06/10/2017  heb ik een gedeelte van de portefeuille verkocht. Dit omdat ik wat geld nodig hadden voor een andere investering.
 • Per 14/11/2017 ontbond een verzekeraar een niet-duurzaam fonds waar ik ook in belegd was. De reserve ervan werd overgeheveld naar een wél duurzaam fonds.
 • Let wel: het rendement hierboven weergegeven is dit alsof ik in oktober niets verkocht had. De gereduceerde portefeuille klokte af op een rendement dat lichtjes lager was (9,38%).

rendement 2018 – 11,11 %.

 • Ter gelegenheid van strengere regelgeving rond beleggingen paste ik de layout van de portefeuille aan.
 • Vanaf februari heb ik 2 extra fondsen waarin ik ook maandelijks stort aan de portefeuille toegevoegd. Beide fondsen investeren in groeimarkten. De eenmalige instapkost (1,9 %) en de verzekeringstaks (2 %) hierop is inbegrepen in onze cijfers.
 • Per 09/05 werd een klein bedrag bijgekocht in 1 van de reeds aanwezig fondsen.
 • In het najaar sloeg de sfeer op de beurzen om. Verschillende indexen noteerden eind 2018 met een verlies van – 20 % ten opzichte van hun piekmoment. Ook mijn portefeuille eindigde in het rood.
3.3. Het heden:

rendement 2019: 25,27 % 

 • Het jaar werd begonnen  met enkele ingrepen. De maandelijkse investeringen in Triodos Sustainable Bond Fund en Fund For Goods werden stopgezet. De vrijgekomen gelden gaan voortaan naar NN (L) Patrionial Balanced Europe Sustainable. En ik verkocht 5 stuks van NN (L) Global Sustainable Eq. P Cap.
 • Het vroeger reeds opgebouwde kapitaal uit de fondsen waar ik maandelijks in beleg zijn nu ook opgenomen in de belegging.   Dit met een aparte lijn in het overzicht.  Vroeger werden die bedragen per 01/01 steeds op 0 gezet. Nu leunt de weergave nauwer aan bij de totale realiteit van de portefeuille.
 • In de maandelijkse overzichten laste ik een extra kolom in. Zo kan je zien hoe de portefeuille zich verhoud tegenover de eigen objectiveringsscore.
 • Op 15/07 verkocht ik bijkomend 8 stuks van NN (L) Global Sustainable Eq. P Cap. Dit ter financiering van een privé-aangelegenheid. Om continuiteitsredenen mbt. rendemenstoverzicht werden de verkochte stukken nog tot 31/12/2019 opgenomen in de portefeuille. 

rendement 2020:

 • Net als is 2019 is er een aparte lijn voor de fondsen waarin ik maandelijks beleg. De sommen die hiervoor in 2019 opgebouwd zijn, zijn toegevoegd aan de totale sommen. Hierdoor is  ook de gemiddelde aankoopprijs gewijzigd in vergelijking met de cijfers gebruikt in 2019.
 • De midden 2019 verkochte stukken NN (L) Global Sustainable Eq. P Cap zijn nu uit de belegging verdwenen.  Maar voor de rest zijn er geen wijzigingen in strategie gebeurd.

4. De maandelijkse overzichten.

Een ethische portefeuille via Tak 23 reduceert uw ecologische voetafdruk

Volgens Schröders is duurzaam beleggen een pak efficiënter om je ecologische voetafdruk te verkleinen dan de meeste andere inspanningen die we hiervoor doen.

Je kan maand na maand de evolutie raadplegen. Door op onderstaande linken te klikken kom je telkens in een excelbestand  met de details van de belegging terecht. Op het tweede tabblad zie je een grafische voorstelling van de portefeuille.

Door de maanden met elkaar te vergelijken, zie je de bewegingen in + en in -.

4.1. 2020
4.2. 2019
4.3. 2018
4.4. 2017
4.5. 2016
4.6. 2015
4.7. 2014
4.8. 2013
4.9. 2012

(noot: door wijzigingen in gebruikte software over de voorbije jaren zijn niet alle portefeuilleoverzichten nog toegankelijk).

zaakvoerder Coverbel aan het woord

Foto: actief deelnemen aan seminarie Duurzaam Investeren (29/01/2019 – FRDO CFDD federale raad voor duurzame ontwikkeling)

5. Zelf instappen?

Ik bewijs  al sinds 2012 dat het inderdaad mogelijk is een ethische portefeuille op te bouwen via Tak 23. Wie interesse heeft om hetzelfde te doen, kan bij onze diverse modelportefeuilles terecht. In tegenstelling tot de concrete portefeuille hierboven, zijn dit theoretische modellen. Ieder type van belegger (voorzichtig – gebalanceerd of dynamisch) kan daar zijn gading in vinden.

Je kan hiervoor bij Coverbel reeds terecht vanaf € 104/maand of voor éénmalige bedragen vanaf € 2.600. Telkens taksen inbegrepen. Hoe groter het bedrag dat je ter beschikking hebt, hoe meer spreiding we voor jou kunnen organiseren.

Ik nodig je uit om mee te stappen in dit alternatief. Bel gerust voor een afspraak:  056/666349.

 

Patrick Claerhout, zaakvoerder Coverbel & eigenaar van de hier gepubliceerde portefeuille