Ethisch Beleggen? Nu ook via uw verzekeringsmakelaar !

Op deze pagina vind je aan de rechterzijde een doorverwijsknop naar onze specifieke werking rond Ethisch Beleggen.

Ethisch Beleggen? Je moet er ooit eens aan beginnen. En je hoeft daarvoor niet binnen te lopen bij een bank.

Als verzekeringsmakelaar hebben we –wellicht als eerste én enige makelaar in Vlaanderen– ons verdiept in de mogelijkheden, die je hebt om op een ethische (en/of ecologische manier) je geld te beleggen. Hiervoor selecteerden we een gevarieerd aanbod aan beleggingsverzekeringen.

Dit kan reeds bij ons terecht vanaf € 104 / maand of voor éénmalige bedragen vanaf € 2600. Telkens taksen inbegrepen.

Omdat we denken dat veel mensen op zoek zijn naar alternatieven voor hun spaargeld, afstand willen nemen van een banksysteem dat meer in directiebonussen dan in welzijn voor iedereen investeert, of simpelweg willen diversifiëren nu gebleken is dat zelfs veilig gewaande spaarproducten (denk Optima Bank, denk Kaupthing Bank, denk wat gebeurde in Griekenland en Malta) soms wankelder zijn dan gedacht.

Omdat we geloven in het spreekwoord “woorden wekken, maar voorbeelden trekken“, publiceren we ook onze eigen ethische beleggingsportefeuille. Zo zie je dat ethisch beleggen mogelijk is én wat dit al dan niet oplevert. Bovenop de maatschappelijke meerwaarde.

We passen de portefeuille maandelijks aan.

2012 : We zijn opgestart per 01/01/2012. En vanaf eind maart 2012 kan je de evolutie van onze portefeuille hieronder volgen. De portefeuille behaalde in 2012 een jaarrendement van 5,47 %  (hierin zijn de kosten reeds verrekend).

2013 : Op het einde van 2013 bleek een rendement van 14,74 % behaald.

2014: Vanaf 01/01/2014 hebben we het karakter van onze portefeuille iets veranderd. Door de hoge waardestijging van het aandelengedeelte gedurende 2012-2013 was die wat uit balans geraakt. We bleven echter overwogen in aandelen.  Uiteindelijk werd 2014 afgesloten met een jaarrendement van 7,43 %.

2015: Bij het begin van 2015 hebben we de portefeuillesamenstelling niet gewijzigd.  Per 31/12/2015 klokten we af op een jaarrendement van 7,94 %.

2016: In 2016 hebben we de portefeuille wel gewijzigd. 1 fonds vloog er per 01/01/2016 uit omdat het niet langer een ethische insteek behield. Het vrijgekomen geld werd geïnvesteerd in 3 reeds aanwezige fondsen en 1 nieuw. Verder werd in april een bijkomende storting gedaan naar een nieuw fonds. In oktober tenslotte stopte 1 van onze aanbieders met de verdeling van 2 fondsen uit onze portefeuille. De vrijgekomen bedragen werden in 2 andere reeds aanwezige fondsen gestort. In het nieuwe fonds dat we sinds april in portefeuille hebben, werden eenmalige instapkosten (1,9 %) en verzekeringstaks (2 %) betaald. Ook voor de 4 fondsen waar we maandelijks in bijstorten dienen deze kosten in rekenschap gebracht. Uiteindelijk behaalden we per 31/12/2016 een matig jaarrendement van 1,97 %.

2017:  In de loop van 2017 hebben we per 03/2017 een nieuw fond aan onze portefeuille toegevoegd. Per 06/10/2017  hebben we een gedeelte van de portefeuille verkocht. Niet direct omdat we een crash vrezen (al weet je natuurlijk nooit), maar omdat we wat geld nodig hadden voor een andere investering. Per 14/11/2017 sloot een verzekeraar een niet-duurzaam fonds waar in belegd was en droeg de reserve ervan over naar een wel duurzaam fonds. Per 31/12/2017 klokten we af op een jaarrendement van 10,04 %. Let wel: dit is het rendement alsof we in oktober niets verkocht hadden. Dit leek ons qua vergelijking met 01/01/2017 correcter. De gereduceerde portefeuille klokte af op een rendement dat lichtjes lager was (9,38%).

2018: Per 01/01/2018 hebben we de cijfers terug op 0 gezet. Uiteraard is nu het in oktober 2017 verkochte gedeelte wel uit de cijfers gehaald. Ook nu weer kan je de evolutie van ons portefeuille in + of – hier maandelijks opvolgen. Ter gelegenheid van verstrengde regelgeving rond beleggingen hebben we de lay-out van de portefeuille ook aangepast. In februari hebben we 2 extra fondsen met maandelijkse stortingen bijgevoegd. Beide fondsen investeren in groeimarkten.

Voor wie interesse heeft om zelf op een maatschappelijk verantwoorde manier te gaan beleggen, hebben we diverse modelportefeuilles opgesteld. In tegenstelling tot de concrete portefeuille, die je hieronder kan aantreffen, zijn dit theoretische modellen. Ieder type van belegger (voorzichtig – gebalanceerd of dynamisch) kan daar zijn gading in vinden.  Van hij/zij die regelmatig wil beleggen met kleine bedragen tot hij/zij die een éénmalig bedrag wenst te investeren. Hoe groter het bedrag dat je ter beschikking hebt, hoe meer spreiding we voor jou kunnen organiseren.

We nodigen je uit om mee te stappen in ons alternatief. Bel gerust voor een afspraak:  056/666349.

 

(noot: door wijzigingen in gebruikte software over de voorbije jaren zijn niet alle portefeuilleoverzichten nog toegankelijk. U kan ze bij ons op kantoor natuurlijk wel nog nazien).

Hoewel de evolutie van de rendementen schommelt, geloven we dat de kans zeer groot is dat je door ethisch te beleggen op termijn meer waarde zal opbouwen met je geld dat nu op een spaarrekening geparkeerd staat. Dat leert ons in alle geval de backtest van onze modelportefeuilles. Daar zijn immers de verliezen van dramatische beursjaren als 2008 én 2011 reeds weggewerkt.