Ethisch Beleggen? Nu ook via uw verzekeringsmakelaar !

Op deze pagina vind je aan de rechterzijde een doorverwijs-knop naar onze specifieke werking rond Ethisch Beleggen.

Beleggen is het nieuwe sparen. Duurzaam wordt het nieuwe normaal.

1. Situering van onze werking.

Als verzekeringsmakelaar hebben we –wellicht als eerste én enige makelaar in Vlaanderen– ons verdiept in de mogelijkheden om op een ethische (en/of ecologische manier) je geld te beleggen. Hiervoor selecteerden we een gevarieerd aanbod aan beleggingsverzekeringen.

We maakten deze keuze omdat we denken dat veel mensen

 • op zoek zijn naar alternatieven voor hun spaargeld, dat zo goed als niets meer opbrengt
 • afstand willen nemen van een banksysteem dat meer in directiebonussen dan in welzijn voor iedereen investeert,
 • of simpelweg willen diversifiëren nu gebleken is dat zelfs veilig gewaande spaarproducten (denk Optima Bank, denk Kaupthing Bank, denk Griekenland en Malta) soms meer kunnen wankelen dan men vroeger voor mogelijk hield.

2. Transparantie.

We geloven in het spreekwoord “woorden wekken, maar voorbeelden trekken“. Dit is de reden waarom we de eigen ethische beleggingsportefeuille van de zaakvoerder van Coverbel publiceren. Zo zie je dat ethisch beleggen mogelijk is én wat dit al dan niet oplevert. Bovenop de maatschappelijke meerwaarde.

Hoewel de evolutie van de rendementen schommelt, geloven we dat de kans groot is dat je door ethisch te beleggen op termijn meer waarde zal opbouwen met je geld dat nu op een spaarrekening geparkeerd staat. Dat “ethisch beleggen” -op langere termijn- synoniem is van “rendabel beleggen”.

De portefeuillegegevens worden maandelijks bijgewerkt.

3. Overzicht en duiding bij portefeuille-evolutie.

Wat waren de resultaten nu in de voorbije jaren? En hoe is de portefeuille gewijzigd in de loop van de jaren?

rendement 2012 : De portefeuille behaalde een jaarrendement van 5,47 %

Commentaar:

 • We zijn opgestart per 01/01/2012 en vanaf eind maart 2012 begonnen we met publicatie van onze portefeuille.
 • Voor enkele fondsen doen we een maandelijkse storting. De weerkerende kosten hiervan zijn reeds verrekend in het gepubliceerde rendement.
 • Het grootste gedeelte van de portefeuille bestaat uit fondsen aangekocht via eenmalige stortingen. Ook hier zijn de kosten reeds verrekend in het rendement.

rendement 2013 : De portefeuille behaalde een jaarrendement van 14,74 %.

rendement 2014 : De portefeuille behaalde een jaarrendement van 7,43 %.

Commentaar:

 • Vanaf 01/01/2014 hebben we het karakter van onze portefeuille iets veranderd. Door de hoge waardestijging van het aandelengedeelte gedurende 2012-2013 was die wat uit balans geraakt. We bleven echter overwogen in aandelen.

rendement 2015 :  De portefeuille behaalde een jaarrendement van 7,94 %.

rendement 2016 : De portefeuille behaalde een jaarrendement van 1,97 %.

Commentaar:

 • 1 fonds verdween per 01/01/2016 uit de portefeuille omdat het niet langer een ethische insteek behield. Het vrijgekomen geld werd geïnvesteerd in 3 reeds aanwezige fondsen en 1 nieuw.
 • In april werd via een bijkomende storting in een nieuw fonds gestapt.
 • In oktober stopte 1 van onze leveranciers met de verdeling van 2 fondsen aanwezig in onze portefeuille. De vrijgekomen bedragen werden in 2 andere reeds aanwezige fondsen gestort.
 • Voor het nieuwe fonds werden eenmalige instapkosten (1,9 %) en verzekeringstaks (2 %) betaald.

rendement 2017:  De portefeuille behaalde een jaarrendement van 10,04 %.

Commentaar:

 • Per 03/2017 een nieuw fond aan onze portefeuille toegevoegd.
 • Op 06/10/2017  hebben we een gedeelte van de portefeuille verkocht. Dit omdat we wat geld nodig hadden voor een andere investering.
 • Per 14/11/2017 sloot een verzekeraar een niet-duurzaam fonds waar zaakvoerder ook in belegd was. De reserve ervan werd op onze vraag overgeheveld naar een wel duurzaam fonds.
 • Let wel: het rendement hierboven weergegeven is dit alsof we in oktober niets verkocht hadden. De gereduceerde portefeuille klokte af op een rendement dat lichtjes lager was (9,38%).

rendement 2018: De portefeuille behaalde een (negatief) jaarrendement van – 11,11 %.

Commentaar:

 • Ter gelegenheid van strengere regelgeving rond beleggingen hebben we de layout van de portefeuille  aangepast.
 • Vanaf februari hebben we 2 extra fondsen waarin we maandelijkse storten aan de portefeuille toegevoegd. Beide fondsen investeren in groeimarkten. De eenmalige instapkost (1,9 %) en de verzekeringstaks (2 %) hierop is inbegrepen in onze cijfers.
 • Per 09/05 werd een klein bedrag bijgekocht in 1 van de reeds aanwezig fondsen.
 • In het najaar (oktober en december) sloeg de sfeer op de beurzen om. Verschillende indexen noteren eind 2018 op een verlies van – 20 % ten opzichte van hun piekmoment. Ook onze portefeuille eindigde in het rood.

rendement 2019:  afwachten wat het wordt

Commentaar:

 • We beginnen het jaar met enkele wijzigingen in de portefeuille. We stoppen met maandelijks te investeren in Triodos Sustainable Bond Fund en Fund For Goods. De vrijgekomen gelden gaan voortaan naar NN (L) Patrionial Balanced Europe Sustainable. En we verkochten 5 stuks van NN (L) Global Sustainable Eq. P Cap.
 • Het vroeger reeds opgebouwde kapitaal uit de fondsen waar we maandelijks in beleggen hebben we nu ook opgenomen.  Dit met een aparte lijn in het overzicht. Zo leunt de weergave nauwer aan bij de totale realiteit van de portefeuille.
 • In onze maandelijkse overzichten lassen we een extra kolom in, zodat je ook kan zien hoe de portefeuille zich verhoud tegenover onze eigen objectiveringsscore.

4. Onze maandelijkse overzichten.

Je kan maand na maand de evolutie raadplegen. Door op onderstaande linken te klikken kom je telkens in een excellbestand  met de details van de belegging terecht. Door de maanden met elkaar te vergelijken, zie je de bewegingen in + en in -.

(noot: door wijzigingen in gebruikte software over de voorbije jaren zijn niet alle portefeuilleoverzichten nog toegankelijk).

Foto: actief deelnemen aan seminarie Duurzaam Investeren (29/01/2019 – FRDO CFDD federale raad voor duurzame ontwikkeling)

5. Zelf instappen?

Wie interesse heeft om zelf op een maatschappelijk verantwoorde manier te gaan beleggen, kan bij onze diverse modelportefeuilles terecht. In tegenstelling tot de concrete portefeuille, waar we het hierboven over hadden, zijn dit theoretische modellen. Ieder type van belegger (voorzichtig – gebalanceerd of dynamisch) kan daar zijn gading in vinden.  Je kan bij ons reeds terecht vanaf € 104/maand of voor éénmalige bedragen vanaf € 2.600. Telkens taksen inbegrepen. Hoe groter het bedrag dat je ter beschikking hebt, hoe meer spreiding we voor jou kunnen organiseren.

We nodigen je uit om mee te stappen in ons alternatief. Bel gerust voor een afspraak:  056/666349.

 

Patrick Claerhout, zaakvoerder Coverbel & eigenaar van de hier gepubliceerde portefeuille