Ethisch Beleggen? Nu ook via uw verzekeringsmakelaar !

Is het mogelijk om een ethische portefeuille op te bouwen via Tak 23? Die uitdaging gaat Coverbel al enkele jaren aan.  Aan de rechterzijde vind je een doorverwijs-knop naar onze specifieke werking rond Ethisch Beleggen. De rest van de tekst geeft u een toelichting bij onze eigen portefeuille.

Een ethische portefuille opbouwen via Tak 23 via Coverbel

Beleggen is het nieuwe sparen. Duurzaam wordt het nieuwe normaal.

1. Situering van onze werking.

Als verzekeringsmakelaar hebben we –wellicht als eerste én enige makelaar in Vlaanderen– ons verdiept in de mogelijkheden om op een ethische (en/of ecologische manier) je geld te beleggen. Hiervoor selecteerden we een gevarieerd aanbod aan beleggingsverzekeringen (Tak 23).

We maakten deze keuze omdat we denken dat veel mensen

 • op zoek zijn naar alternatieven voor hun spaargeld nu dit zo goed als niets meer opbrengt
 • afstand willen nemen van een banksysteem dat meer in directiebonussen investeert dan in welzijn voor iedereen
 • simpelweg willen diversifiëren. Het is nu immers duidelijk dat zelfs veilig gewaande spaarproducten (denk Optima Bank, denk Kaupthing Bank, denk Griekenland en Malta) meer kunnen wankelen dan men vroeger voor mogelijk hield.

2. Transparantie.

We geloven in het spreekwoord “woorden wekken, maar voorbeelden trekken“. Dit is de reden waarom we de eigen ethische beleggingsportefeuille van de zaakvoerder van Coverbel publiceren. Zo zie je dat ethisch beleggen mogelijk is. En dat dit -bovenop de maatschappelijke meerwaarde- ook iets oplevert.

Hoewel de evolutie van de rendementen schommelt, geloven we dat de kans groot is dat je door ethisch te beleggen op termijn meer resultaatbehaald. We bewijzen dat “ethisch beleggen” -op langere termijn- synoniem is aan “rendabel beleggen”. Dat een ethische portefeuille via Tak 23  een valabel alternatief kan zijn voor het teveel aan geld dat momenteel op je spaarrekening staat.

De portefeuillegegevens worden maandelijks bijgewerkt.

3. Overzicht en duiding bij portefeuille-evolutie.

Wat waren de resultaten nu in de voorbije jaren? En hoe is de portefeuille gewijzigd in de loop van de jaren?

3.1. De 5 eerste jaren:

rendement 2012 : 5,47 %

 • We zijn opgestart per 01/01/2012 en vanaf eind maart 2012 begonnen we met publicatie van onze portefeuille.
 • Voor enkele fondsen doen we een maandelijkse storting. De weerkerende kosten hiervan zijn reeds verrekend in het gepubliceerde rendement.
 • Het grootste gedeelte van de portefeuille bestaat uit fondsen aangekocht via eenmalige stortingen. Ook hier zijn de kosten reeds verrekend in het rendement.

rendement 2013 :  14,74 %.

rendement 2014 :  7,43 %.

 • Vanaf 01/01/2014 hebben we het karakter van onze portefeuille iets veranderd. Door de hoge waardestijging van het aandelengedeelte in 2012-2013 was die wat uit balans geraakt. We bleven echter overwogen in aandelen.

rendement 2015 :  7,94 %.

rendement 2016 :  1,97 %.

 • 1 fonds werd per 01/01/2016 verkocht omdat het niet langer een ethische insteek behield. Het vrijgekomen geld werd geïnvesteerd in 3 reeds aanwezige fondsen en 1 nieuw.
 • In april werd via een bijkomende storting in een nieuw fonds gestapt.
 • In oktober stopte 1 van onze leveranciers met de verdeling van 2 fondsen uit onze portefeuille. De vrijgekomen bedragen werden in 2 andere reeds aanwezige fondsen gestort.
 • Voor het nieuwe fonds werden eenmalige instapkosten (1,9 %) en verzekeringstaks (2 %) betaald.
3.2. De voorbije jaren:

rendement 2017 :   10,04 %.

 • Per 03/2017 een nieuw fond aan onze portefeuille toegevoegd.
 • Op 06/10/2017  hebben we een gedeelte van de portefeuille verkocht. Dit omdat we wat geld nodig hadden voor een andere investering.
 • Per 14/11/2017 ontbond een verzekeraar een niet-duurzaam fonds waar zaakvoerder ook in belegd was. De reserve ervan werd op onze vraag overgeheveld naar een wél duurzaam fonds.
 • Let wel: het rendement hierboven weergegeven is dit alsof we in oktober niets verkocht hadden. De gereduceerde portefeuille klokte af op een rendement dat lichtjes lager was (9,38%).

rendement 2018 – 11,11 %.

 • Ter gelegenheid van strengere regelgeving rond beleggingen pasten  we de layout van de portefeuille aan.
 • Vanaf februari hebben we 2 extra fondsen waarin we maandelijkse storten aan de portefeuille toegevoegd. Beide fondsen investeren in groeimarkten. De eenmalige instapkost (1,9 %) en de verzekeringstaks (2 %) hierop is inbegrepen in onze cijfers.
 • Per 09/05 werd een klein bedrag bijgekocht in 1 van de reeds aanwezig fondsen.
 • In het najaar sloeg de sfeer op de beurzen om. Verschillende indexen noteren eind 2018 met een verlies van – 20 % ten opzichte van hun piekmoment. Ook onze portefeuille eindigde in het rood.
3.3. Het heden:

rendement 2019:  Sinds het jaarbegin behaalde de portefeuille een rendement van 15,59 % (cijfers 31/08/2019)

 • We begonnen het jaar met enkele ingrepen. De maandelijkse investeringen in Triodos Sustainable Bond Fund en Fund For Goods werden stopgezet. De vrijgekomen gelden gaan voortaan naar NN (L) Patrionial Balanced Europe Sustainable. En we verkochten 5 stuks van NN (L) Global Sustainable Eq. P Cap.
 • Het vroeger reeds opgebouwde kapitaal uit de fondsen waar we maandelijks in beleggen hebben we nu ook opgenomen.  Dit met een aparte lijn in het overzicht.  Vroeger werden die bedragen per 01/01 steeds op 0 gezet. Nu leunt de weergave nauwer aan bij de totale realiteit van de portefeuille.
 • In onze maandelijkse overzichten lasten we een extra kolom in. Zo kan je zien hoe de portefeuille zich verhoud tegenover onze eigen objectiveringsscore.
 • Op 15/07 verkochten we bijkomend 8 stuks van NN (L) Global Sustainable Eq. P Cap. Dit ter financiering van een privé-aangelegenheid van zaakvoeder Coverbel. Om continuiteitsredenen mbt. rendemenstoverzicht zullen we de verkochte stukken nog tot 31/12/2019 blijven opnemen in de portefeuille 

4. Onze maandelijkse overzichten.

Een ethische portefeuille via Tak 23 reduceert uw ecologische voetafdruk

Volgens Schröders is duurzaam beleggen een pak efficiënter om je ecologische voetafdruk te verkleinen dan de meeste andere inspanningen die we hiervoor doen.

Je kan maand na maand de evolutie raadplegen. Door op onderstaande linken te klikken kom je telkens in een excellbestand  met de details van de belegging terecht.

Op het tweede tabblad zie je een grafische voorstelling van de portefeuille.

Door de maanden met elkaar te vergelijken, zie je de bewegingen in + en in -.

4.1. 2019
4.2. 2018
4.3. 2017
4.4. 2016
4.5. 2015
4.6. 2014
4.7. 2013
4.8. 2012

(noot: door wijzigingen in gebruikte software over de voorbije jaren zijn niet alle portefeuilleoverzichten nog toegankelijk).

zaakvoerder Coverbel aan het woord

Foto: actief deelnemen aan seminarie Duurzaam Investeren (29/01/2019 – FRDO CFDD federale raad voor duurzame ontwikkeling)

5. Zelf instappen?

We bewijzen  al sinds 2012 dat het inderdaad mogelijk is een ethische portefeuille op te bouwen via Tak 23. Wie interesse heeft om hetzelfde te doenn, kan bij onze diverse modelportefeuilles terecht. In tegenstelling tot de concrete portefeuille hierboven, zijn dit theoretische modellen. Ieder type van belegger (voorzichtig – gebalanceerd of dynamisch) kan daar zijn gading in vinden.

Je kan bij ons reeds terecht vanaf € 104/maand of voor éénmalige bedragen vanaf € 2.600. Telkens taksen inbegrepen. Hoe groter het bedrag dat je ter beschikking hebt, hoe meer spreiding we voor jou kunnen organiseren.

We nodigen je uit om mee te stappen in ons alternatief. Bel gerust voor een afspraak:  056/666349.

 

Patrick Claerhout, zaakvoerder Coverbel & eigenaar van de hier gepubliceerde portefeuille