Huispersoneel wordt onderworpen aan de Sociale Zekerheid vanaf 01 oktober 2014.

Een werkgever moet zijn werknemers verzekeren voor arbeidsongevallen en betaalt op hun loon bijdragen aan de Sociale Zekerheid. Voor sommige werknemers geldt een vrijstelling van deze bijdragen. Het gaat o.a. om de categorie die wij omschrijven als huispersoneel (niet inwonende dienstboden of occasionele werknemers zoals hulp in de tuin of poetshulp.

Vanaf 1 oktober 2014 komt hier verandering in.

Het KB van 13 juli 2014 sluit vanaf 1 oktober 2014 elke vorm van manuele huishoudelijke activiteit uit van de vrijstelling op bijdragen aan de SZ. Het KB voorziet wel nog een uitzondering voor “occasionele huishoudelijke arbeid”. Als voorbeeld geeft de RSZ: babysit, boodschappen doen voor buren, gezelschap houden van ouderen. Maar houden deze prestaties manuele arbeid in, bedraagt de arbeid meer dan 8 uren per week of is er een bepaalde regelmaat in de arbeid (bijvoorbeeld 3 x per week), dan moeten er ook bijdragen betaald worden.

Bijgevolg moet iedereen die personeel te werk stelt dat niet onder de uitzondering valt (hulp in de tuin of poetshulp), zich vanaf 1 oktober aansluiten als werkgever via de website van de RSZ, een “Dimona”-aangifte doen bij start en einde van de arbeidsovereenkomst, trimestrieel een “DMFA”-aangifte doen van de prestaties en het betaalde loon en tenslotte ook bijdragen aan de Sociale Zekerheid op het loon betalen.

Prestaties betaald met dienstencheques zijn hier niet betrokken.