Aanbod voor particulieren

Coverbel > Aanbod voor particulieren

Verzekeren op maat voor uw gezin

Uw gezinsleden en uzelf verdienen de beste bescherming. Samen met ons team waken we erop dat uw bezittingen, uw mobiliteit, uw toekomst en uw gezondheid optimaal beschermd zijn tegen mogelijke tegenslagen.

Auto, moto, brommer, vrachtwagen, … van zodra u de openbare weg gebruikt met één van deze voertuigen, bent u wettelijk verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.

De basiswaarborg is de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen of kortweg BA motorrijtuigen.

Naast deze waarborg kan u aanvullende waarborgen afsluiten, dit naargelang uw behoeftes en verlangens

Uw woning is één van uw kostbaarste bezittingen. Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat om een brandverzekering af te sluiten, kunnen de kosten die bij een brand gepaard gaan dramatisch hoog oplopen. Denk maar aan de kosten voor opruiming van het beschadigd gebouw, kosten bij overslaan van een brand bij de geburen, aankoop van nieuw inboedel, heropbouw van de woning; … het afsluiten van een degelijke brandverzekering is dus geen overbodige luxe.  U wilt niets liever dan dat het goed verzekerd
is.

Een brandverzekering dekt ook véél maar dan alleen het gevaar op brand. Zo dekt de een brandverzekering ook volgende gevaren:

 • Aanrijding van het gebouw
 • Waterschade
 • Glasbraak
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Natuurrampen
 • BA Gebouw

Optioneel kan u ook de waarborg diefstal, rechtsbijstand afsluiten.

Een fractie van een seconde volstaat om per ongeluk schade te veroorzaken aan derden. Dit zou u wel eens heel duur kunnen uitkomen.  Om niet uw hele leven te moeten opdraaien voor een moment van onhandigheid, bestaat er gelukkig de verzekering BA Familiale of gezinsverzekering.

Naast de klassieke polis BA Familiale kan u ook volgende verzekeringen nodig hebben

Kiezen voor een goede rechtsbijstandsverzekering is van essentieel belang. Bij een schadegeval eist u niet alleen een uitstekende service van uw verzekeringsmakelaar, maar ook een volledige en correcte vergoeding. En indien het tot een gerechtszaak zou komen wenst u ook de beste verdediging.

Vaak denkt men dat de rechtsbijstandsverzekering deel uitmaakt van uw auto- of BA familialeverzekering. Vaak weet u zelf niet eens wanneer de BA verzekering of de rechtsbijstandsverzekeraar is tussengekomen in de regeling van uw dossier.  Het kan ook gebeuren dat er belangenconflicten ontstaan: stel u de vraag wat indien tegenpartij bij dezelfde BA verzekeraar verzekerd is… Of u komt zelf in de problemen met uw eigen verzekeraar…

De keuze van een uitstekende verzekering bij een onafhankelijke en gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar is dus zeker geen overbodige luxe.

Enkele voorbeelden van waarborgen

 • Burgerlijk verhaal
 • Strafrechterlijke verdediging
 • Contractuele geschillen met uw verzekeraar
 • Insolventie van derden
 • Erf-, schenkings- en testamentair recht
 • Arbeidsrecht
 • Fiscaal recht
 • Arbeids en sociaal recht
Een operatie, een spoedopname, een medische behandeling. Al bij stilgestaan hoe hoog het kostenplaatje hiervan kan oplopen? Tenzij u een hospitalisatieverzekering hebt. En aangezien iedereen iets kan overkomen, is zo™n verzekering een absolute must.

Hoewel een hospitalisatieverzekering geen verplichte verzekering is, krijgen we jaarlijks meer en meer vraag van klanten naar een hospitalisatieverzekering.
In vele gevallen is een verblijf in het ziekenhuis immers onvermijdelijk.  Elk jaar krijgt één gezin op drie er mee te maken!

In geval van een ziekenhuisopname betaalt de Sociale Zekerheid een deel van uw kosten, maar zeker niet het volledige bedrag. Dan komt een hospitalisatieverzekering goed van pas.

De hospitalisatieverzekeringen die we aanbieden, hebben volgende troeven:

 • 100% tussenkomst, zonder beperking in duur of bedrag
 • Vrije keuze kamer
 • Vrije keuze ziekenhuis
 • Tussenkomst pré- en postkosten
 • Rechtstreekse betaling ziekenhuis
 • Waarborg ambulante kosten zware ziektes

Heeft u reeds een hospitalisatieverzekering via uw werkgever, onderschrijf dan een wachtpolis. Wat indien u verandert van werkgever of op het einde van uw carrière komt, of indien u morgen uw werk verliest? Kunt u dan blijven genieten van dit voordeel aan dezelfde voorwaarden? Als uw groepsverzekering wegvalt, zult u ongetwijfeld, opnieuw een verzekering willen afsluiten, meer dan ooit noodzakelijk gezien uw leeftijd. Als u wordt aanvaard, zal de premie van deze individuele verzekering berekend worden aan de hand van uw leeftijd die u op dat moment bereikt heeft en niet op de leeftijd waarop u in het collectieve contract gestapt bent. Hoe hoger je instapleeftijd is, hoe hoger immers de premies zullen zijn. Een wachtpolis biedt complete en betaalbare oplossing.

U leest het: we bieden een uitgebreid gamma aan voordelen die u beslist zult appreciëren. Graag meer informatie? Contacteer ons of kom gerust eens langs.

Ziek worden op vakantie of een ongeval op de weg zijn dingen die iedereen kunnen overkomen. U wilt dus altijd kunnen rekenen op snelle en efficiënte hulp. Voor u en uw familie. Daarom geven we u de mogelijkheid uw autoverzekering uit te breiden met een bijstandsverzekering, of een afzonderlijke bijstandspolis af te sluiten.

Bij u thuis, op de weg of in het buitenland. U belt uw bijstandsverzekeraar op om het even welk moment van de dag of de nacht. Zo eenvoudig is het.

Een voorbeeld? U bent op vakantie in Frankrijk en u hebt autopech. Uw wagen wordt naar de dichtst bijzijnde garage getakeld en u krijgt een vervangwagen. Of u wenst naar huis terug te keren? Uw bijstandsverzekeraar organiseert uw terugkeer en die van uw wagen.

 • bijstand aan personen wereldwijd
 • bijstand aan voertuigen: auto, moto, campeerwagen,…
 • bijstand aan uw woning

Sparen en beleggen

Sparen voor later. Een centje opzij zetten voor plannen die u mogelijks wel of nog niet heeft. Er zijn verschillende manieren om te sparen. Dit kan door het oppotten van uw geld in een spaarpot, investeren in een verhuurappartement of door uw centen op uw spaarboekje te plaatsen. Maar er zijn nog andere mogelijkheden. Veel hangt ook af van hoelang u uw geld kan missen.

80 % van de Belgen associeert “op pensioen gaan” met reizen, tijd hebben voor zichzelf, actief blijven en volop genieten van de vrijheid. Hoort u daar ook bij? Dan zult u wel moeten zorgen voor een reserve. Want als u enkel vertrouwt op uw wettelijk pensioen, zullen uw inkomsten waarschijnlijk veel lager liggen dan wat u nu ontvangt.

Oplossingen voor particulieren

Oplossingen voor zelfstandigen

Wenst u voor een spaargeld een beter alternatief en een rendement dat hoger ligt dan de inflatie? Ga voor een tak-21 verzekering met kapitaalsgarantie.
Een tak-21 verzekering of ook wel spaarverzekering genoemd is een levensverzekeringscontract waarbij u één of regelmatige stortingen doet. Uw geld wordt dan op middellang of lange termijn veilig belegd.

Een tak-21-levensverzekering biedt u een gewaarborgd rendement, met eventueel een winstdeelname erbovenop. De winstdeelname is niet gegarandeerd, maar hangt af van de resultaten van de verzekeraar.

Voordelen Tak-21 spaarverzekering

 • uw geld is veilig en steeds beschikbaar
 • uw krijgt steeds uw inbreng terug
 • een interessante rendement
 • eventueel een extra winstdeelname
 • mogelijk in de vorm van een pensioenspaarverzekering
 • onder bepaalde voorwaarden vrij van roerende voorheffing
 • Een uitstekend hulpmiddel voor successieplanning

Bij het inschrijven in een Tak-21 heeft u premietaksen en instapkosten, bedrag is afhankelijk van uw inbreng. Bij vervroegd uitstappen heeft u ook uitstapkosten. Wij bezorgen u steeds de financiële infofiche die gepaard gaat met het product die we samen met u overlopen. Zo weet u perfect welk de modaliteiten van uw contract zijn.

Voor elk tak 21-contract geldt een garantie door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito™s en Levensverzekeringen (tot max 100.000 euro).

Dit is een levensverzekering gekoppeld aan meer risicovolle beleggingsproducten. De rendementen zijn ook hoger, maar zonder enige garantie. Hier spreekt men over beleggen.

Het grote verschil met Tak-21 is dat er bij een tak 23 fonds er geen sprake is van een gegarandeerd rendement.

Omdat u hogere rendementen kan genieten, heeft u ook meer risico’s. U geld gaat mee met koersstijgingen maar ook met koersdalingen.
U kan kiezen welk risico u wenst te dragen. Een Tak-23 fonds kan een mix zijn van obligaties, aandelen of cash. Hoe meer aandelen hoe risicovoller, hoe meer obligaties hoe veiliger.

Daarom heeft men de Tak-23 fondsen ingedeeld in risicoklassen: van 0 tot 6. Hoe lager de klasse hoe minder risicovoller.

Voordelen en kenmerken Tak-23 fondsen

 • u geniet een mooie return
 • uw geld wordt in fondsen belegd
 • een flexibele belegging
 • vrij van roerende voorheffingen
 • eveneens mogelijk voor fiscaal sparen

Net als bij Tak-21 levensverzekering betaalt u een éénmalige premiebelasting en instapkosten, en kunnen uitstapkosten aangerekend worden bij vroegtijdige uitstap. Afhankelijk van het fonds zijn er ook beheerskosten verbonden.Naarmate de looptijd van uw belegging langer is, daalt de impact van deze kosten fors.

Een Tak-26 levensverzekeringbiedt net zoals een Tak-21 levensverzekering u een gegarandeerd rendement. Maar dat is niet de belangrijkste troef van het product.
het grote verschil is dat u geen premietaks van 2% moet betalen, wat welk het geval is bij tak 21 en 23.
Daartegenover staat dat u wel roerende voorheffing moet betalen op het rendement. Dat zal uiteraard wegen op het rendement van uw polis.

Hoewel een tak 26-product wel degelijk een levensverzekering is, heeft het weinig weg van een traditionele verzekering. Er is geen verzekerde en geen begunstigde. Het is in feite een kapitalisatiecontract. Ook bedrijven en verenigingen kunnen intekenen op een tak 26-polis.

Het is ook een interessant instrument voor successieplanning.

Vraag naar onze oplossingen!

[/dropcap]
Naast klassieke Tak-21 en complexe Tak-23 fondsen bestaat er mixen en combinaties die interessante alterantieven vormen. Zo kan u Tak-23 fondsen terugvinden die een kapitaalsgarantie garanderen.

Vraag ons naar de mogelijkheden.

Spaar en beleggingsproducten zijn complexe producten en houden risico’s in. De een meer dan de andere. Afhankelijk van uw kennis, vermogen en mogelijkheden gaan we samen met u na welke producten u kan onderschrijven.

Elk levensverzekeringsproduct heeft een informatiefiche met alle nuttige informatie.

In die fiche vindt u informatie over o.a. volgende elementen:

 • het soort product
 • het risico van het product
 • het vooropgestelde rendement;
 • het eventueel in het verleden behaalde rendement;
 • dein- en uitstapkosten;
 • de fiscaliteit;
 • de voorwaarden rond stortingen, afnamen en de uitkering van het kapitaal.

Niet iedereen mag en kan levensverzekeringsproducten verkopen. Als professioneel verzekeringsmakelaar zijn wij door het FSMA erkend en worden we gecontroleerd op onze beroepskennis. Wees op uw hoede voor alternatieve verkooppunten!

Back to Top