Overzicht fiscaal maximum pensioen- en langetermijnsparen voor 2014

Uw wettelijk pensioen zal niet volstaan om uw levensstandaard te behouden na uw pensionering. U legt best zelf een spaarpotje bij aan om voor een aanvullend pensioen te zorgen. Goede oplossingen hiervoor zijn pensioensparen of langetermijnsparen.

Fiscaal voordelen pensioensparen

De stortingen die u doet in het kader van pensioensparen of langetermijnsparen leveren u een fiscaal voordeel op. Meer bepaald recupereert u via de belastingaangifte 30% van de betaalde premie.

In 2014 mag u voor pensioensparen 950 euro fiscaal inbrengen. Spaart u dit maximumbedrag, dan kan u via de belastingaangifte 285 euro recupereren. Het zal trouwens iets meer zijn dan 285 euro, want de 30% wordt ook toegepast op het percentage aanvullende gemeentebelastingen.

Fiscaal maximum langetermijnsparen

Voor langetermijnsparen bedraagt het fiscale maximum 2.280 euro in 2014, waardoor u tot 684 euro kan recupereren via de belastingaangifte. Opnieuw mag u dat bedrag verhogen met een gedeeltelijke recuperatie van uw gemeentebelastingen.
Langetermijnsparen en belastbaar inkomen U dient er wel rekening mee te houden dat uw belastbaar beroepsinkomen mee bepaalt hoeveel u werkelijk kan inbrengen in uw aangifte voor langetermijnsparen.
In 2014 zijn de regels als volgt: U mag maximaal 6% van uw netto beroepsinkomen sparen. Die 6% mag maximaal 2109 euro bedragen. Bij die 6% mag u wel steeds 171 euro bijtellen. Zo komt u aan een fiscaal maximum van 2.280 euro.
Twee voorbeelden:

1. Als uw netto beroepsinkomen in 2014 bijvoorbeeld 30.000 euro bedraagt, bedraagt uw fiscaal maximum voor langetermijnsparen 1800 + 171 euro, samen 1971 euro.

2. Als uw netto beroepsinkomen in 2014 bijvoorbeeld 40.000 euro bedraagt, bedraagt uw fiscaal maximum voor langetermijnsparen 2109 + 171 euro, samen 2280 euro.

Hypotheeklening en langetermijnsparen

Als u een woonkrediet hebt, bestaat de kans dat de fiscale korf al volledig benut is door de kapitaals- en intrestaflossingen van uw hypotheeklening en door eventuele premies van de schuldsaldoverzekering. Is dit het geval, dan kan u geen fiscaal voordeel meer genieten op uw contract langetermijnsparen.

Pensioensparen en langetermijnsparen combineren

Wilt u fiscaal het onderste uit de kan halen? U kunt pensioensparen en langetermijnsparen cumuleren. Zo spaart u maximaal voor uw pensioen, met een aantrekkelijk rendement!

 

bron http://www.vivium.be