Problemen met bagage of vlucht?

Herinnert u zich nog de stakingen van Swissport op de luchthaven van Zaventem? De passagiers hebben toen mogelijk schade geleden: vertraagde of afgelaste vluchten, bagageproblemen, enz.
Het betreft geen alleenstaand geval. Problemen van vertragingen, overboekingen zijn eigen aan de luchtvaartsector. De luchtvaartmaatschappijen gaan zelden spontaan over tot vergoeding. Volgens de nieuwe juridische dienstverlener Claim it (http://www.claimit.be) wordt jaarlijks in Europa een bedrag van 3 miljard EUR ook niet geclaimd.
Wat moet u als gedupeerde passagier zeker doen bij annulatie of vertraging van uw vlucht of bij vertraging, beschadiging of verlies van bagage?
  • Aangifte bij de reisverzekering, als deze werd afgesloten door de klant.
  • Het reisbureau of de reisorganisator in gebreke stellen als een pakketreis werd geboekt.
  • De luchtvaartmaatschappij in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het Europees klachtenformulier bij vertraging of annulatie van de vlucht.
  • Specifiek voor de bagage: aangifte aan de balie Lost & Found van de luchthaven of registratie online (PIR) bij de luchtvaartmaatschappij.
Waarop heeft u recht?
  • Bij annulatie of vertraging van meer dan 3 uur van de vlucht, kan volgens een EG-Verordening (als vertrek vanuit de EU of aankomst in de EU met een Europese luchtvaartmaatschappij) een vergoeding tussen 250 en 600 EUR toegekend worden.
  • Bij vertraging, beschadiging of verlies van de bagage, kan volgens het “Verdrag van Montreal voor alle EU-lidstaten een vergoeding van 1131 BTR (+/- 1.260,00 EUR) per passagier toegekend worden. Opgelet! Als de luchtvaartmaatschappij overmacht bewijst, is er geen recht op een vergoeding. Als de klant minstens 2 weken voor zijn vertrek werd verwittigd van de annulatie, en hem een alternatief werd aangeboden, heeft hij geen recht op een vergoeding. Om vergoeding te verkrijgen volgens het “Verdrag van Montreal moet men volgende termijnen respecteren:
– bij schade aan bagage: onmiddellijk als de vaststelling gebeurt bij afhaling of binnen de 7 dagen als de vaststelling bij opening gebeurt.
– als de bagage later wordt teruggevonden: binnen de 21 dagen.