Ritsen verplicht vanaf 1 maart 2014. Maar ritsen hoe doe je dat?

Vanaf 1 maart 2014 is ritsen verplicht op onze verkeerswegen. 

Er zijn nog steeds heel wat chauffeurs die het ritsen niet correct toepassen. Zo ontstaan er irritaties, agressie en gevoelens van onveiligheid bij andere chauffeurs. Met de campagne “Ritsen doe je zo” wil het Agentschap Wegen en Verkeer chauffeurs duidelijk maken hoe ze correct kunnen ritsen.

Op plaatsen waar geritst moet worden om het verkeer vlotter te laten verlopen, zoals bij wegversmallingen door wegenwerken, ontstaat er ongenoegen omdat bestuurders die te vroeg invoegen het niet leuk vinden om andere auto’s te zien doorrijden tot het einde van wegvallende rijstrook. Toch is dat doorrijden onderdeel van het gewenste ritsgedrag. Om het ritsgedrag te stimuleren werden op heel wat knelpuntlocaties al verkeersborden geplaatst met de teksten ‘Ritsen na 300 m’ en ‘Ritsen vanaf hier’. Toch blijkt dat ritsen nog niet ingeburgerd is in Vlaanderen. Daarom maken we aan de hand van een radiospot, affiches en filmpjes duidelijk dat ritsen voordeel oplevert voor alle automobilisten.

Ritsen, hoe doe je dat?

schema

  1. Zo lang mogelijk doorrijden op de rijstrook die gaat wegvallen;
  2. Op ongeveer 300 meter voor de versmalling (vaak aangegeven met een bord) je rijsnelheid aanpassen aan de snelheid van de voertuigen op de aanliggende strook;
  3. Voertuigen op aanliggende strook maken vrijwillig ruimte om invoegend voertuig tussen te laten;
  4. Op circa 50 meter voor de versmalling zonder afremmen en verstoringen in de ontstane ruimte invoegen, zodat invoegend voertuig en de achterligger de rit kunnen vervolgen.

Ritsen doe je met twee

Ritsen werkt enkel als zowel de automobilisten op de wegvallende rijstrook als deze op de aanliggende rijstrook de regels respecteren. Als iedereen honderden meters te vroeg al braaf begint aan te schuiven op de aanliggende strook terwijl de rijstrook die gaat wegvallen helemaal leeg blijft of als de chauffeurs op de aanliggende strook het invoegen van andere chauffeurs blokkeren werkt ritsen niet. Nochtans, door beurtelings in te voegen aan de flessenhals zelf geraak je er eens zo snel door.

Invoegen in een rij vrachtwagens

De regels voor het ritsen gelden ook voor vrachtwagenchauffeurs. Ook zij moeten personenwagens laten invoegen als ze op de rechterrijstrook rijden. Vrachtwagens moeten dus ritsen én laten ritsen. Anderzijds moeten chauffeurs van personenwagens wel voldoende rekening houden met de moeilijkere zichtbaarheid door vrachtwagenchauffeurs.

Is ritsen verplicht?

Ja, vanaf 1 maart 2014 is ritsen verplicht. Meer informatie kan je terugvinden op http://www.wegcode.be/pdf/wegcode/KB.01-12-1975_v2014-03-01.xps

Veel gestelde vragen

Moet ik ook ritsen bij het oprijden van een snelweg?
Nee, de oprit van een snelweg moet je eigenlijk beschouwen als een kruispunt. Automobilisten die de oprit oprijden moeten steeds voorrang verlenen aan automobilisten die al op de snelweg rijden.

Moet ik ter hoogte van afritten van de snelwegen of ter hoogte van een verkeerswisselaar (knooppunt) ook zo ver mogelijk doorrijden?
Nee, ter hoogte van afritten en verkeerswisselaars vervalt de rijstrook niet. Automobilisten die de snelweg blijven volgen kunnen rechtdoor blijven rijden. Gezien de rijstrook niet vervalt moet er op die locaties ook niet geritst worden.

Geldt een inhaalverbod (voor vrachtwagens) ook ter hoogte van zones waar ik moet ritsen?
Ja, een inhaalverbod blijft gelden, ook ter hoogte van zones waar je moet ritsen. Bij een inhaalverbod voor vrachtwagens mogen de vrachtwagens dus geen gebruik maken van de linkerrijstrook.

Hoe moet ik ritsen van 4 naar 1 rijstrook?
Bij het ritsen van 4 naar 1 rijstrook moet eerst de meeste rechtse rijstrook invoegen, dan de meest linkse rijstrook, en dan pas de centrale rijstrook.

 

bron http://www.wegenenverkeer.be/ritsendoejezo