RIZIV-toelage: een zeer mooi geschenk voor geconventioneerde zorgverleners. Maar is de verpakking niet mooier dan het geschenk zelf ?

Geachte dokter,

RIZIV-toelage: een zeer mooi geschenk voor geconventioneerde zorgverleners.  Maar is de verpakking niet mooier dan het geschenk zelf ?

Iedereen kent de verschillende gesubsidieerde spaarvormen en deze hebben, gezien de huidige zeer lage stand van de rentevoeten,  enkel nut dankzij de fiscale aftrekbaarheid. Hierdoor komt men nog aan een vrij interessante netto-opbrengst.

Er is 1 buitenbeentje voor geconventioneerde geneesheren ; namelijk het RIZIV indien er een akkoord in de sector komt.

Deze pensioenopbouw via Riziv-toelage dikt aardig aan omwille van het mooie jaarlijkse bedrag dat in uw contract gestort wordt .

Toch wil ik u wijzen op enkele mogelijke pretbedervers :

  • Hoe bewust bent u zich van de stabiliteit of onstabiliteit van de instelling aan wie u uw fondsen toevertrouwt ?
  • Hoe zit het met uw persoonlijke rechten op uw contract ? Zijn deze gewaarborgd ?
  • Zal de vergrijzing van de aangeslotenen in een fonds dit fonds niet beperken in zijn opzet in de toekomst ?
  • Houdt u rekening met de kostenstructuur die bepaalde pensioenbeheerders aanrekenen ? Dit kan al vlug oplopen tot 3 à  5 % op jaarbasis , zonder dat u het weet .
  • Heeft u al gedacht aan spreiding tussen financiële instellingen ter beveiliging van uw centen ?

Wij bestuderen elk jaar de financiële instellingen, de asset-allocatie van de onderliggende waarden in deze beleggingen.  Komt dit overeen met uw behoefte ?

Mijn ervaring als life-planner leert mij ook dat , zelfs wanneer u alle gesubsidieerde spaarmethodes en RIZIV uitput, U niet aan het gewenste kapitaal komt om zorgeloos op hetzelfde elan verder te gaan in het leven. Daarom is er meer nodig. Wat moet u hiervoor doen en  wie zijn daar de betere spelers ? Wilt u ook een werkbare en overzichtelijke strategie voor uw financiële toekomst ?

Neem daarom vandaag nog contact op met ons, we helpen u graag verder. Bel ons voor een afspraak 056/66 63 49 .