Verzekering voor huurdersaansprakelijkheid verplicht in Vlaanderen en Wallonië

[…]