Vanaf voorjaar 2014 dienen alle gemotoriseerde voertuigen een nummerplaat te hebben.

Alle voertuigen die aangedreven worden door een motor dienen vanaf lente 2014 een nummerplaat te dragen. 

Voertuigen van minder dan 125 cc, ofte de brommobielen zoals bromfietsen, golfkarretjes hebben tot op heden nog geen nummerplaat. Vanaf 2014 komt hieraan verandering. 

Elektrische fietsen en automatisch aangegedreven rolwagens vallen tot nu toe nog niet onder deze regeling.

Meer informatie over kosten, technische reglementeringen, juiste datum van invoering en hoe de nummerplaat eruit zal zien is nog koffiedik kijken. Hierover wordt nog onderhandeld.

We houden u alvast nog op de hoogte…